Användarvillkor

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.manicken.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Manicken med organisationsnummer 000000-0000

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Maila kundtjänst på info@manicken.se

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Ändringar kommer annonseras på startsidan.

§ 2. SYFTE

Syftet med hemsidan är e-handel och lösningar enligt följande:

Försäljning och skräddarsydda lösningar av 3D-printade modeller.

 

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN

Webbsidan ägs samt hanteras av Manicken HB i egenskap av juridisk person med säte i Göteborg.

 

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

Användarnas skyldigheter:

Som användare garanterar och utfäster du, att du kommer använda denna hemsida på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor och följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för hemsidan.

Du godkänner att inte använda hemsidan för att:

Sprida spam eller oönskad e-post.Utge dig för att representera Manicken eller vara någon annan.Förfalska rubriker eller manipulera innehållet på hemsidan för att dölja dess ursprung.Lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet.Agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda hemsidan.Delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning.Skicka in material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt, eller som innehåller reklam eller erbjudanden om produkter eller tjänster.Samla in eller spara en annan användares personuppgifter om du inte erhållit uttryckligt medgivande från användaren och Manicken.

Alla som använder hemsidan måste följa dessa villkor. 

 

§ 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

 

§ 6. BETALNING

Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.

Vi ansvarar för all betalningshantering och debitering som sker genom direktöverföring från köparens bankkonto.

Vid betalning kan du välja bland de betalningsmetoder vi erbjuder i köpprocessen (VISA, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Amex & Klarna checkout.

Alla priser är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Klarna Checkout

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på internet. Genom att fylla i några enkla uppgifter identifierar du dig och du kan välja det betalningssätt som passar dig bäst. Betalningssätten som erbjuds är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna Direkt. Ibland erbjuds du att betala med någon av Klarnas kampanjer som kan variera från tillfälle till tillfälle. Alla fakturor skickas per mail, om du vill ha din faktura per brev kan du kontakta Klarna eller vår kundservice. Tyvärr har vi i dagsläget inte möjlighet att erbjuda E-faktura.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY

a) Manicken förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

Namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

Personuppgifterna kommer användas vid leverans av varor.

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenternas köp.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet och som längst i 14 dagar.

f) Kryptering

Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att information krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss på Manicken.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Manicken för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till en annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in förOm samtycket återkallasOm personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig detOm de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationenOm personuppgifterna har behandlats olagligtOm radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Önskar en användare fatt å sina personuppgifter raderade ska hen kontakta oss på e-post.

 

§ 8. COOKIES

www.manicken.se använder sig at cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.

Det förekommer även tredje mans cookies på webbsida, d.v.s. cookies som är placerade av utomstående part.

Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:

Evenuellt för att hantera inloggning, det som lagras är därför inloggningsuppgifterSkicka rätt information till rätt användareSpråkinställningar 

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.manicken.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningar på sin enhet.

 

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande:

Användaren blir avstängd från webbsidan under två veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

 

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Manicken HB som äger hemsidan, www.manicken.se friskriver sig från följande juridiska ansvar:

Under händelser av typ force majeure skjuts Manicken HB förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än två månader äger såväl du som Manicken HB rätt att häva det avtal som du ingått med Manicken HB via Webbplatsen, utan att det i sådana fall finns någon skyldighet för Manicken HB att betala skadestånd. Med force majeure avses alla omständigheter utanför Manicken HBs kontroll bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, brand, naturkatastrofer, pandemier eller andra allvarliga naturhändelser, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

 

§ 11. JURISDIKTION

Hemsidan, www.manicken.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

 

§ 12. KONTAKT

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post info@manicken.se.

Vi älskar 3D-printing

Vi är två bröder, Elias och Christian Yacoub som startade Manicken genom vår stora passion för design och 3D-printing. Att kunna gå från idé till produkt på nolltid skapar utrymme för så mycket kreativitet, vilket vi älskar.

Manicken startades för att dels hjälpa andra genom 3D-printing teknologin och dels för att expandera vår kreativitet utåt.

Manicken

Idén bakom namnet kommer från den gamla men kända låten Den Makalösa Manicken. Där sjungs det om en evighetsmaskin som består av kugghjul, propellrar, vattenskovlar, kedjedrev, vattenskruvar, vattenhjul, kulor, bollar m.m. som vi tyckte beskrev 3D-printers jättebra.

 • Företagsnamn

  Manicken Print Handelsbolag

 • Företagsadress

  Nunnegårdsgatan 68

  442 41 Kungälv

 • Organisationsnummer

  969798-0424